Sợi nắng cho người phi công

Posted: 25/01/2013 in Âm Nhạc, Khưu Nguyễn Bạch Mai, Lệ Nhung, Thơ, Văn Sơn Trường[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Khưu Nguyễn Bạch Mai
Tiếng hát: Lệ Nhung
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.