Khúc đồng dao giữa đời

Posted: 27/01/2013 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

canh_dieu

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.