Tình em là chiếc áo dài

Posted: 19/02/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An

Châu Đình An

thieu_nu_toc_dai

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.