Nước chảy qua cầu

Posted: 07/03/2013 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, Phạm Anh Dũng, Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.