Áo anh sứt chỉ đường tà

Posted: 18/03/2013 in Âm Nhạc, Hữu Loan, Phạm Duy, Thái Thanh, Thơ

Phạm Duy

thieu_nu_hoa_sim_2

Ý thơ: Hữu Loan; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.