Tuổi đá buồn

Posted: 01/04/2013 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn


 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.