Hát trên những xác người

Posted: 16/04/2013 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn


 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: Thúy Nga Paris by Night 91 DVD Huế – Sài Gòn – Hà Nội (YouTube)

Đã đóng bình luận.