Căn nhà xưa

Posted: 16/05/2013 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Nguyễn Đình Toàn


Nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn
Ca sĩ: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.