Như khói sương phai

Posted: 18/05/2013 in Âm Nhạc, Hồng Thúy, Lê Thu Tâm, Nguyễn Hữu Tân, Thơ


 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc và hòa âm: Nguyễn Hữu Tân [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Lê Thu Tâm
Slide show: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.