Nửa chừng Thu chí dị

Posted: 30/10/2013 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

red_leaf_spider_web

Halloween tiết lạnh vào nhà
Vương vấn thư phòng ta với ta
Lối cũ liêu trai nhìn chẳng thấy
Đường xưa giăng nhện kiếm không ra
Nhác trông ngoài cổng hình mờ ảo
Khắc khoải trong trang bóng nhạt nhoà
Em ngại hồ ly tình trắc trở
Trâm cài kỷ niệm bỏ phôi pha ?!….

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh.

Đã đóng bình luận.