Bài thơ nửa đêm

Posted: 24/08/2014 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

untitled

Nửa đêm không ngủ ta mồi thuốc
Que diêm sáng lửa rọi mặt cười
Qua gương cứ tưởng là ảo ảnh
Hai mắt mở trừng như trêu ngươi

Khói thuốc không tan trôi lơ lửng
Thằn lằn nhớ bạn cất tiếng kêu
Ta nhịp không đều tim tưng tửng
Nghĩ tới một người, thêm liêu xiêu

Nửa đêm không ngủ ta tìm chén
Rượu rót nửa li nhìn đêm đen
Nâng lên đặt xuống lòng muốn khóc
Đời còn gì đâu mà bon chen

Ta nửa thân tàn chưa hết nhớ
Dù bấy lâu rồi tập để quên
Đôi khi quanh quẩn tìm cái cớ
Để nhẳc trong lòng một cái tên

Nửa đêm không ngủ ta ngồi thở
Lạnh người nghe chó sủa vờn trăng
Nghiêng tai nghe tiếng thời gian mở
Chợt giữa tay buồn tơ nhện giăng

22.08.2014
Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.