Một số tranh của họa sĩ Tôn Thất Đào

Posted: 02/09/2014 in Hội Họa, Tôn Thất Đào

Tôn Thất Đào


 
Nguồn: Đinh Cường giới thiệu và gửi tranh

Đã đóng bình luận.