Lầm lũi tôi

Posted: 14/10/2014 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

lang_thang_trong_dem

Lầm lũi tôi đi
lặn lội tôi đi
Như cánh cò đêm lầm lũi bay về
Trăng chưa sáng đủ cho đồng hoang bạc
nguyệt tận âm thầm đêm thẫm đêm

Lầm lũi tôi đi ngày qua tháng lại
vòng lắc thời gian như tưởng luân hồi
Kiếp cò vấn vương trời cao xoãi cánh
xá gì đâu đồng phơi bất tận nẻo đời

Lặn lội tôi đi
lầm lũi tôi đi
Trăm nẻo đường xa, trăm lối sông mòn
cũng muốn lạc cho đời hóa kiếp
nhưng nẻo về lại vướng trầm luân

Lầm lũi tôi
lặn lội tôi
giữa chốn phong ba có mỗi kiếp người
Trăng hóa thành hoa thành em một đóa
ngửa mặt cười khan tiếng vọng giang hà

Lầm lũi tôi đi
mưa vẫn rơi đều
(đều như hàng quân trước giờ chiến đấu)
Gịot ngắn, gịot dài, lặng thinh một phách
cứ vỗ về tôi đôi lúc liên ba

Sáng nay tiếng chim hót sao mà xao xuyến thế

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.