Mỗi người một kiếp

Posted: 09/12/2014 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

lonely_bird_in_moon_light

Ta nhìn trăng tít tắp những không đành
Lạnh thấm sao khuya, soi mắt độc
Lặn xuống hồ sâu hun hút xanh.

Ta đã chờ đây trăm năm trước
Hội ngộ cùng trăng đến hôm nay.

Bá Nha hẹn, Tử Kỳ không đến được
Bảng phong thần khép lại ở chân mây
Trăng Bá Nha, trăng Tử Kỳ cô trọc.

Mỗi muôn người, mỗi ngả, mỗi muôn trăng
Ừ thế buồn-vui: mỗi người một kiếp.

2014
Bùi Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.