Hôm nay Paris bừng sáng!

Posted: 14/01/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

je_suis_charlie_marche

Hãy sống!
Và nếu chết….
Chết như những ngọn bút
Charlie Hebdo…
Cuôn sóng …triệu triệu trái tim người
Cùng nhịp đập
Xây nên thành trì
Cho nhân phẩm và lương tri…

Đáp trả lại cực đoan độc ác
không là nước mắt…
Càng không thể bằng
Chính cực đoan tàn độc
Mà là tay trong tay xiết chặt…
Đứng sát bên nhau.
Lá chắn dân chủ hòa bình…

Tôi đã sống…
Không là Charlie Hebdo.
Nhưng tôi xin được chết
Như những ngọn bút
Charlie Hebdo. bất diệt…

Charlie Hebdo vinh quang thay!.
Hôm nay Paris bừng sáng…
Nhân loại đứng lên rồi …cách mạng

BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI – TỰ DO!

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.