Mưa nắng trong đời

Posted: 15/03/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

nam_tay_nhau

mưa ghé đôi ngày rồi đi biệt
giờ thì tới lượt nắng về thăm
mưa nắng trong đời tình nghĩa thiệt
cứ rượt tình nhau qua mổi năm

thềm ta rêu cỏ khi xanh tốt
lúc héo xàu khô xót lá hoa
còn em nóng lạnh theo từng đợt
ơn thay mưa nắng vẫn giao hòa

lạnh thời nắng tới xua thấp khớp
nóng thì mưa ghé đuổi phù tê
em cứ an tâm đừng lo sợ
có ta mưa nắng vốn bạn bè

ta chẳng biết hô phong hoán vũ
cũng không từng nhốt nắng thả mưa
dẫu mưa dẫu nắng hành đủ thứ
mình vẫn còn nhau như ngày xưa

khi em hành mưa ta sớt nắng
khi ta nổi nắng em tìm mưa
hai mình từng đã nhiều mưa lặng
từng nhiều nắng bạo níu đời nhau

mưa nắng tình yêu là vậy đó
cũng như mưa nắng tại ông Trời
rượt đuổi nhau mà hoài gắn bó
mới có Thơ mưa-nắng-trong-đời….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.