Bài ca của người không có quê hương

Posted: 06/04/2015 in Âm Nhạc, Lâm Dung, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

thuyen_nhan

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Lâm Dung

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.