Khai sinh

Posted: 17/07/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

dot_diem

tôi chỉ có một que diêm
duy nhất
để bật lên chút ánh sáng
dò tìm tờ khai sinh đã nhàu rách
đã ố vàng của chính mình

chỗ ghi nơi tôi ra đời
là vùng sáng chập chờn
ngày tháng năm sinh tôi khá lập lòe
và họ tên là nơi ánh sáng tắt ngấm

anh em mỗi người mượn một chỗ
để chào đời
vay tháng ngày để góp mặt
họ và tên còn tùy vào cuộc chơi trần thế

dẫu tờ giấy úa nhàu trong bàn tay tôi
giờ nầy có nát vụn
tôi vẫn là một sinh linh
đương nhiên được hạ sinh trên một góc phố nào đó
vào một thời khắc nào đó

đừng quá lo . dẫu vô tình hay hữu ý
bạn vẫn có đủ ngày giờ họ tên
như lúc 8 giờ sáng nay tôi vừa cho ra đời một bài thơ
tên của nó là không đề

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.