Chủ tịch nhí

Posted: 27/07/2015 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm ly
(Tin báo: Bộ Giáo Dục dự thảo các chức danh Chủ Tịch lớp, Bí Thư lớp, Ban đối ngoại… thay cho Trưởng lớp… trước kia)

chu_tich_lop

Chẳng thể có bầu mà tự nhiên muốn ói,
Chẳng quắc cần câu mà muốn “chó ăn chè”
Thằng ngọng thằng câm thường u ơ thích nói,
Dốt thì nên dựa cột mà nghe!

Bác chủ tịch, tui cũng là chủ tịch,
Bác bí thư, tui cũng bí thư.
Bác chủ tịch phong sương dày dặn.
Tui bí thư miệng sữa còn hôi!

Mai liệu có chức danh nầy ở lớp:
Mẫu giáo, lớp chồi, lớp lá, lớp mầm?
E bí thư ăn, phải nhớ người mớm, đút
Và chủ tịch, sáng ỉa trây, tối ngủ đái dầm!

Nếu chẳng phải cố lòng bôi bác,
Thì cũng lênh kênh đậu hủ trong đầu.
Nếu tự thẹn chẳng làm gì ích dân lợi quốc,
Hãy về vườn móc nhái cắm câu.

Kha Tiệm ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.