Anh đi anh để lại em

Posted: 09/08/2015 in Âm Nhạc, Pia Nguyễn, Thi Quân

Thi Quân

thieu_nu_ghe_da_mua_dong

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Pia Nguyễn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.