Quán ​c​ó đợi ​chờ | Cô liêu

Posted: 22/08/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

thieu_nu_ao_dai_tim_ngoi_buon

Quán ​c​ó đợi ​chờ

Quán ấy xuân vừa tóc nhã hương
Từ khi binh lửa vội lên đường
Lưng trời thăm thẳm thời xanh mộng
Phố núi đìu hiu bụi đỏ sương
Dáng ngọc nhìn trăng còn đối bóng
Nàng thơ cắn bút có tầm chương
Bấy lâu rồi lại bao lâu nữa
Nước chảy qua cầu ai nhớ thương

Ngô Đình Chương

 

Cô liêu

Từ độ âm thầm hoa nhạt hương
Đi về một chiếc bóng bên đường
Mỏi mòn sầu muộn môi đài các
U uẩn trầm tư mắt khói sương
Đốt nén hương nguyền niềm khép kín
Ngâm câu thơ cổ nét khuê chương
Vầng trăng xưa ấy ai soi bóng
Xuân sắc phai tàn có xót thương

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.