Sài-gòn lâu | Năm nào

Posted: 06/09/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mua_saigon

Sài-gòn lâu

tặng nguyễn đăng thường

ra phố đứng một chân
nghe cửa nhà đè nặng
một cái hố dự phần
dăm con đường lấn cấn

chui nách áo mồ hôi
gột hoài không sạch bụi
một tàn cây nằm chui
trong ý đồ vặt trụi

ra phố lượn mấy vòng
mà lối về chỉ một
công trình ôi công trình
bị mắt mình thui chột

bị tim mình đánh thót
lâu hung lắm. sài-gòn
nhằm nhò chi hòn ngọc
rớt xuống. nằm trong lon

25/8/2015

Năm nào

con sá sùng đớp bọt
dưới mảnh trăng hao gầy

năm nào tôi cũng viết
những bài thơ theo mùa
để làm gì không biết
những bài thơ bài thơ

trăm câu chữ xấu xí
đeo phiến hồn già nua
tâm thức chừ ngủ cạn
nét sắc sảo thêu thùa

năm nào tôi cũng nhớ
rằng mình vẫn làm thơ
như mùa hung nước lũ
qua sông chẳng gọi đò

8/8/2015

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.