Nhớ, ờ tháng chín | Bước đỏ, bước xanh | Nhịp mõ cầu siêu

Posted: 17/09/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

mai_chung-dinh_cuong nguyen_xuan_hoang_thoi_da_lat-dinh_cuong
Mai ChửngNguyễn Xuân Hoàng
tranh dinhcuong

Nhớ, ờ tháng chín

 
khói hương. đâu hẹn. gặp
ở khoảng nhớ
trong vườn nghệ thuật
hai bóng mới, trò chuyện bằng mắt
đôi tay xuôi. tháng chín
tâm ý đã để lại đời

ai đó, rờ rẫm của để lại. nhớ
hay trầm trồ câu tình chữ ý
đôi bóng quý đồng thanh
chúng tôi đấy. còn ai nữa
góp vườn thanh. chơi
không cần hội đoàn ràng buộc

nguyễn xuân hoàng, mai chửng
có nắm tay không
lững thững. tự do
một người về thăm xưởng đúc
một người ngắt khúc văn chương
thả ra. một làn hương nhớ

 

Bước đỏ, bước xanh

 
thiên niên kỷ sang trang
ký ức còn vang
trôi sông lạc chợ
không nỡ bỏ, chưa xoá, bước qua
dây dưa , chờ
xử lý

đám trẻ hiêu hiểu nâng bi
đám thiếu thức ham làm lớn
chưa thôi danh vị
buông không ra điều dụ khị
khít bóng đàn anh có đuôi
vỗ vỗ cái đang bịt
gai nhọn kích ra. đòi thoát

tình huống lân lấn
lấn cấn sắp mất của
ủa ? nhịp bước tốt với bạn vàng
chông chênh đỏ
khi nhịp địa cầu tiến độ
bước xanh mau

09/15/2015
 

Nhịp mõ cầu siêu

 
Nhịp mõ mênh mang vàng lá đổ

từng con chữ theo nhịp mõ tìm lối thoát
thơ bị ánh nhìn hạ giá, đòi tao nhã
đứng lấp ló sau văn xuôi, lã vần
tự trang điểm cung cách, để
lấp lánh trên thang bậc phê phán

hiện tượng trổ vàng mùa lá. tả quá nhàm
nó muốn thấy nội hàm rụng như lá
bởi phong trào mà những tay chính trị
thường phong danh tích cánh mạng mùa thu
thỉnh thoảng một ngấn chuông điểm dậm, u tình

chợt những con mắt đáng gờm (thường là thế)
khoét sâu vào ý nghĩa từng câu, soi mói
tội, phạm uý, phản động ẩn ngoài tiếng mõ u minh
của bà hàng xóm phát băng kệ cầu siêu
chữ thơ đệm từng tiếng mõ, hòng siêu thoát

ý tưởng ở ngoài xứ đã ngụ, bội thực lạng lách
đượm vẻ gì dính dấp phán xét, tự dày vò
nhìn vô xứ cũ nghe đồn tự do, mà
dù hiểu chuyện, tìm mãi chẳng ai dám đồn thu nọ
từ cách mạng đó, nghĩa tình kể bỏ

người rụng, vàng bay, mùa lá đỏ. thơ vin tiếng mõ

Viên Dung
06/09/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.