Ăn trộm, tội ác và cái chết | Muôn năm

Posted: 12/10/2015 in Thái Bình, Thơ

Thái Bình

phan_doi_cong_an_giet_nguoi

Ăn trộm, tội ác và cái chết

Ăn trộm là tội phạm
Tội phạm không chắc là tội ác
Tội ác đôi khi nhân danh công lý để chia chác
Tội phạm.

Tuổi trẻ đang tập bay bằng đôi cánh mỏng
Phạm sai lầm
Tôi ác thừa cơ bắn một viên đạn câm
Tuổi trẻ rớt xuống
Và chết
Tổ quốc chưa kịp gọi tên.

Có những cái chết trở thành bất tử
Có những cái chết âm thầm tư lự
Có những cái chết nguồn cơn giận dữ
Cái chết là phép chia không có số dư
Nhưng lại là phép thử
Sự tận cùng của đốn mạt

Một buổi tối mùa thu
Xác chết rời lao tù
Bỏ lại thời niên thiếu
Buồn thiu như lời ru
Bỏ lại thời niên thiếu
Quầng thâm một kiếp người.

 

Muôn năm

Tháng giêng
Muôn năm
Tháng hai, tháng ba
Muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm.
Tháng tư
Muôn năm nhân lên cấp số
Niềm kiêu hãnh vở òa như thuốc xỗ
Tháng năm
Tháng sáu, tháng bảy, tháng tám
Mùa thu màu vàng
Muôn năm chuyển sang màu xám
Leo lê bàn thờ
Van vái những thứ được gọi là câu thơ
Ngợi ca tháng chín
Tháng mười, mười một thút thít
Tháng mười hai khóc òa
Mới có một năm.

Tháng giêng
Xin cảm phiền
Đang đếm.

Thái Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.