Ngã bóng tây tạng | Cầm chi bận chia xa

Posted: 03/11/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

jokhang_temple

Ngã bóng tây tạng

trời không muốn sáng đất lệ sông

ngày rỡ ràng nửa thế gian hồng
đêm còn chưa khép xứ long đong
đất bị gỡ tay làm của khống
sợi tóc buồn se biết bao lòng

ngày sáng dương trần cũng bằng không
vẫn đêm tối dưới tay vô thần
sinh kế chạy, đua đòi bóng mộng
hụt hẫng kêu đòi mạng. khổ thân

đánh tiếng khơi khơi, trấn lòng dân
trong, vắt kiệt. giặc ngoài xâm lấn
chim hoãng bay, không về một bận
gác tay lên trán, buồn thứ dân

bẻ lái trách nhiệm lạnh bàng quan
biến động, giấu. đừng ai phê phán
siết trái tim người thành vô cảm
chừng bóng tây tạng ngã vắt ngang

ai người bất hạnh cúi thành hàng !
lệ thuộc nghìn năm giờ phân tán
ai dám can. giặc bám hương làng
ngại người thân giặc dẫn đầu quan

đất lệ sông. trời tối chang chang

16/10/2015

 

Cầm chi bận chia xa

tình cảnh quê nhà sao giống hai ta

bỏ đi, mà không quay lưng
bởi anh yêu cội yêu nhà
anh đặt mình vào em
và tìm lại khoảng rung con tim hồi mới biết
em, cầm chi phân biệt
chân tình biền biệt, yêu đâu
khi mưa khuya sâu, sầu vọng tổ

bỏ đi, mà không quay lưng
có gì đau đáu chỗ không cùng
một hướng tạo dựng
bóng thù hận đứng đỏ nơi em, bận dửng dưng
ném về anh lăng kính kỳ thị
lấy gì che chắn thị phi
khi gió độc thốc qua căn phần, tổ phụ

bỏ đi, mà không quay lưng
bởi anh còn tiếng yêu nhau
bởi cuộc tình ta phạm lắm thương đau
cần châm chước
sao mình không một bước đâu cật
mà đối mặt, hai phe
để, kẻ động lòng tợ giặc lăm le

mưa đi, anh đang gội tư duy thù hận

10/06/2015

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.