Bước chiều

Posted: 12/01/2016 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_uot_mua

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Trình bày: Ngọc Quy

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.