Sông Cửu Long cạn dòng, đồng bằng giẫy chết…!!

Posted: 11/03/2016 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

dong_bang_can_phu_sa

Sông Cửu Long
Sông Cửu Long
Chín con Rồng quẫy sóng
Trườn mình thi nhau chạy ra biển Đông
Cho nước ngọt lênh láng tràn ngập đồng
Nước rút
Để lại phù sa mênh mông
Làm phì nhiêu biết bao: ruộng, rẫy, vườn
Những mảnh vườn:
mận, cam , quít, sầu riêng, dừa, đủ, xoài…
Những miếng rẫy: bắ́p, mè, đậu, khoai…
Những thửa ruộng lúa xanh trải dài…
bao la bát ngát

Mặt trời ngự đằ̀ng đông
Mùa lúa chín vàng đồng
Thương lũ cò mỏi cánh
Ngập ngừng giữa mênh mông

Bờ ruộng vài cô gái
Tóc lụa lùa qua vai
Tay vin vành nón lá
Áo bà ba màu mạ
Áo bà ba màu hồng
Má đào mây hừng đông
Mắ́t đen huyền hạt nhãn
Vừa đi vừa chuyện vãn…

Bầy bò vàng gậm cỏ
Chim Sáo đậu trên lưng
Mục đồng dăm chú nhỏ
Trốn nắ́ng chơi bìa rừng

Sông Hậu hẹn sông Tiền
Hai dòng cùng giao duyên
Vàm Nao dài tay nối
Cá tung tăng ngày đêm
Xuồng câu khe khẽ lướt
Dập duềnh trên sóng nước
Vọng cổ theo trăng lên
Trời trong mây bồng bềnh

Cửu Long cuộc sống thương hồ
Trăng thanh gió mát hát hò ngâm thơ
Cửu Long nhịp nối đôi bờ
Dừa nghiêng ngọn nắ́ng con đò ngang sông
Cửu Long gạo trắ́ng nước trong
Hương cau dào dạt trải lòng nông dân
Cửu Long vựa lúa ân cần
Ấm no cả xứ góp phần công lao

Bây giờ,
Tàu Cộng xây gần trăm con đập khổng lồ,
chận nước trên thượng nguồn
Cửu Long cạn dòng
Nông dân cạn sống
Nước mặn tràn vào
Xâm thực ruộng đồng
Môi trường sinh thái đảo điên
Nông phu mái tóc ưu phiền trổ bông
Chín Rồng khát nước long đong
Sầu nghiêng ngọn lúa, buồn trong điêu tàn
Vườn cây ăn trái mơ tan
Hoa mầu rũ rượi dã tràng chắ́t chiu
Vắ́ng chim chóc rừng tiêu điều
Dưới sông thiếu cá thủy triều ngẩn ngơ
Bâng khuâng con nước lờ đờ
Xuồng câu gác mái bên bờ quạnh hiu
Ngại ngần khoé mắ́t đăm chiêu
Cửu Long đã hết những chiều thong dong
Khô khốc mạch nước nguồn sông
Hạn, mặn dằ̀ng dặc ruộng đồng lâm nguy
Mẹ già úa lá… từ bi
Nửa đêm dõi bóng… nhạn đi cuối trời
Đài Loan, Hàn quốc… trùng khơi…

Thanh niên nam nữ tha phương cầu thực
Với cái gọi là ” xuất khẩu lao động ”
Bé gái bị bán qua Căm Pốt…
Nữ nhi đi “làm dâu xứ ngoại ”
Nữ nhi đi Singapore,
nhập cảnh…
Nước người không cho…

Lá rừng ghi nỗi nhục
Mưa rừng lệ đắ́ng cay
Xót những đời địa ngục
Trời buồn… mây thôi bay !!

Hiện trạng
Việt Nam ba phía thọ địch,
chưa kể những đặc khu Tàu Cộng
độc chiếm những điểm trọng yếu trong nội địa
Phía Bắ́c: Tàu Cộng xâm lăng thác Bản Giốc, ải Nam Quan…
Thác Bản Giốc nước chảy lâm ly… thiên thu thù giặc Bắ́c
Ải Nam Quan rừng buồn héo hắ́t… vạn thuở nhớ trời Nam !!

Phía Đông: Tàu Cộng xâm lăng Vịnh Bắ́c Việt, Hoàng Sa, Trường Sa
Vịnh Bắ́c giờ như cái ao
Trông ra đã thấy lũ Tàu ngông ngênh
Hoàng, Trường hải đảo chẳ̉ng còn
Ngư dân ngước mắ́t trông mòn con ngươi…

Phía Nam: Tàu Cộng gián tiếp xâm lăng bằ̀ng nước mặn
Đồng bằ̀ng giẫy chết thương thay
Nông dân thiếu nước vất cày đi hoang

Thảm thay
Việt Nam bị bao vây gậm nhấm…
Trước là tổ chim Đại Bàng
Nay đang biến dần thành tổ chim Di *
Bởi cái gọi là “Mười Sáu chữ vàng” **
và “Bốn Tốt” .

Chị Hằ̀ng chênh chếch non Tây
Ngùi trông… nước Việt rồi đây… thế nào!?

Nguyễn Minh Thanh
(GA 3-3-2016)

* Theo lời Di Chúc của vua Trần Nhân Tôn.
** Mười sáu chữ vàng: Thập lục phương châm
Ổn định lâu dài – Trưỡng kỳ ổn định
Hướng tới tương lai – Diện hướng vị lai
Hữu nghị láng giềng – Mục lân hữu hảo
Hợp tác toàn diện – Toàn diện hợp tác
Bốn tốt: Tứ hảo lân bang
Láng giềng tốt – Sơn thủy tương liên
Bạn bè tốt – Văn hoá tương đồng
Đồng chí tốt – Lý tưởng tương thông
Đối tác tốt – Vận mệnh tương quan

Chín cửa Cửu Long giang: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên,Cung Hầu, Định An, Bát Sắ́t, Tranh Đề.
Có hai cửa bị đóng lại: Ba Lai ( sông Tiền ) nhằ̀m chống ngập mặn, Bát Sắ́t ( sông Hậu ) do thiên nhiên bồi lấp.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.