Biển mà con mắt | Xem trên tv

Posted: 12/03/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Cayo Santa Maria

Biển mà con mắt

mặt trời lõ con mắt ngó dại
rót tràn mây khuất che
nắng chui tọt vô ống quyển
anh bận quần xà-lỏn
đứng dưới vòi nước nóng
buổi trưa ngoài bãi
sóng gào

 

Xem trên tv

người đàn bà đẩy tuyết đi theo xe chó
bàu trời đậu hủ gom mây
người đàn bà chửi thề đm thời tiết sụt trồi rượn đẻ
đất nứt ra một chồi
bông băng lèn kẽ đá
chân gã yeti đạpđạp nhầm cứt gấu
mấy cái mõm rừng cà lăm hú dọa
máu thì máu
banh thây

Hoàng Xuân Sơn
23 jan. 2016 ở Cayo Santa Maria
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.