Đất nước mình ngộ quá phải không anh?

Posted: 30/04/2016 in Thơ, Trần Thị Lam

Trần Thị Lam

tre_tho_bat_oc

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn!
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm!
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ!
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ!
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh?
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc…
Rừng đã hết và biển thì đang chết…
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh?
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại!
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải,
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?
Anh không biết em làm sao biết được!
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu?

Trần Thị Lam
(Hà Tĩnh)
Nguồn: Facebook Trần Thị Lam

Đã đóng bình luận.