Nhẹ nhàng trôi | Vẽ núi

Posted: 11/07/2016 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

zen_cup

Nhẹ nhàng trôi

Bát nhã bát nhã hề! mây trắng
Cứ nhẹ nhàng trôi những cánh bèo
Rừng xanh không đợi từng cơn nắng
Mùa thu chẳng đợi lá vàng rơi.

Trăng lên trăng lên bàn tay nhỏ
Bốn mùa treo lững bức tranh son
Hiên trời đương nở hoa từng đóa
Đồi núi chông chênh nghĩa đất tròn.

Tam muội tam muội hề! sen nở
Bạch hạc bay về cõi gió sương
Đồng bằng nghe tiếng trùng dương thở
Nghe bước thời gian tự suối nguồn.

Rót cốc trà thơm chờ trăng sáng
Cớ gì mưa gió cứ lê thê
Lưới mây ai thả chừng vô hạn
Thơ rót mười năm, chẳng lý gì.

 

Vẽ núi

Về tôi vẽ núi đánh vòng
Vẽ trăm năm với cánh đồng bạch hoa
Vẽ tôi thất đại la đà
Trôi theo từng dãy ngân hà đang quay
Nhẹ nhàng như một cơn say
Vẽ chi mộng mị giữa ngày phong quang.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.