Cụ Nguyễn Du ơi!

Posted: 13/10/2016 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

ca_chet_vung_ang_6

Cụ Nguyễn Du ơi! Cụ có buồn?
Quê hương Hà Tĩnh lệ mưa tuôn.
Dân lành quê Cụ đang vật vã!
Ngu, ác, tham, gian. Ấy ngọn nguồn.

Ninh Thuận, 08-10-2016
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.