Tĩnh dạ tứ / Lặng nghĩ trong đêm | Xuân tứ / Ý xuân

Posted: 02/12/2016 in Lý Bạch, Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Lý Bạch
Nguyễn Minh Thanh dịch

ly_bach_nhin_trang

Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

Lặng nghĩ trong đêm

Sáng trăng soi trước giường
Ngỡ là đất tỏa sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê hương

 

Xuân tứ

Yên thảo như bích ty
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài qui nhựt
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi?

Ý xuân

Cỏ Yên biếc màu tơ
Dâu Tần xanh mờ mờ
Khi chàng mong trở lại
Thiếp sầu nhớ ngẩn ngơ
Gió xuân nào quen biết
Sao lại vào trướng thơ?

Lý Bạch
Nguyễn Minh Thanh dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.