Màn kịch tỏ tình

Posted: 06/01/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

humorous_scene

thử văn nhân (lo lắng nói với bạn):

ê mi ráng nắm chân tao
đừng buông tao té lộn nhào nghe mi

(thiết tha nói với thử mỵ nương):

o ơi, mấy độ xuân thì
hoa o không nhận tui về không vui

thử mỵ nương (nhu mì nói với hai chàng):

cảm ơn mấy cái ông nì
can chi liều lĩnh chỉ vì mến tui
cho tui tỏ thật đôi lời
tui đã có sáu con rồi biết không?

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.