Dạ tâm khúc

Posted: 22/03/2017 in Âm Nhạc, Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền, Thơ, Trần Thái Hòa

Phạm Đình Chương


Tưởng niệm thi sĩ Thanh Tâm Tuyền mất ngày 22/3/2006

Thơ: Thanh tâm Tuyền; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Trần Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: VN Guitar; âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.