Ghé lại dăm ngày | Cõi trời cao

Posted: 10/05/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Ghé lại dăm ngày

Thì ghé lại dăm ngày hay chốc lát
Cũng nghĩa tình diễm lệ thanh tân
Sẽ nảy mầm sinh sôi từng hạt cát
Tận cõi lòng hàm dưỡng mối thâm ân.

Cứ ghé lại dăm ngày hay trọn kiếp
Bên hiên trời mưa sẽ rót muôn năm
Rơi tí tách gõ đều vô phương hướng
Cứ rung lên vô lượng thăng trầm.

Bến bờ nào cũng một màu huyễn hoặc
Giăng hai tay cho máu dạt phương người
Pha chút lửa cho hồng đào nhan sắc
Bởi tay người từng ngón lạnh trơ vơ.

Ghé đây chơi, về chi trời sớm sủa
Bên chân rào chim chóc yêu nhau
Gió cứ thổi mơn man màu da lụa
Con nhà ai mà vẫy mộng dạt dào.

Ngoắc chiếc đò ngang qua sông lớn
Khi trở về trời đất trống không
Sẽ lấp cả nguồn tâm vô lượng
Sẽ nhìn nhau và sẽ chập chùng.

 

Cõi trời cao

Thấy gì trong cõi trời cao
Con chim đương hót thanh tao điệu buồn
Một màu rừng một màu sương
Chia nhau cương tỏa chia muôn lối về
Tư bề gió thổi nghe ghê
Thổi nghiêng châu lục thổi chìm chúng sinh.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.