Cây bàng đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn

Posted: 15/05/2017 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam


Góc đường Phạm Ngũ Lão và Đề Thám
(Photo ngày 24/10/2016)

Cây bàng lâu đời lắm
Đường Phạm Ngũ Lão xưa
Nay không còn nơi đó
Như đời người đẩy đưa.

Khu Hỏa Xa cư xá
Mặt hậu: phố Lê Lai
Bãi rộng, ga xe lửa
Bây giờ dấu vết phai.

Nhớ xưa trước xuất hát
Bài “Phố Buồn” gọi mưa
Nghe bên đại-lộ đó
Rạp Kim Chung xa xưa (1)

Phía trước, đường Bùi Viện
Thấy qua hẻm suốt thông
Tiếng kèn đồng vọng xuống
Tháp Ngà (2), vũ-trường hồng.

Có gì mà nhắc nhở
Cây bàng mờ hơi sương
Nhạc mưa và xuất hát
Ngõ hẻm, thấy vũ-trường.

Chẳng gì đâu đáng nhớ
Mà vẫn ở trong ta
Nếu ngồi ôn dĩ vãng
Đời người triệu cái qua.

Trần Văn Nam
City of Walnut, California

(1) Đúng tên là Rạp Aristo, do gánh hát Cải-lương Kim Chung thuê, thời gian khoảng năm 1956.

(2) “Tour d’Ivoire” – Vũ trường này với mặt tiền hướng ra Đai-lộ Trần Hưng Đạo, mặt hậu trên đường Bùi Viện, không biết đã đóng cửa khi nào. Đường Bùi Viện nay thuộc khu phố Tây Ba-Lô Sài Gòn.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.