Vác lưng bao lúa mạch | Chờ một tinh sương

Posted: 16/06/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Vác lưng bao lúa mạch

Tưởng nhớ ngài đại sư thi sĩ Tây Tạng Milarepa (1052-1135)

Vác lưng bao lúa mạch
Tìm đường về rừng sâu
Mơ gì con trăng bạch
Lũ bọ ngựa u sầu.

Tấm da trời sương đọng
Nhỏ giọt thiền lung linh
Rừng xanh bờ vai mỏng
Xương tóc dựng gập ghềnh.

Cùng núi mây an tọa
Đất đá rền xương da
Tro tàn rơi lã tã
Tâm lượng bỗng hải hà.

Vỡ tung từng tri kiến
Biển lớn như lai tàng
Muôn pháp cùng biến hiện
Đất cựa mình kinh tâm.

Vác lưng bao lúa mạch
Người về phía rừng thiêng
Dựa núi trông mây bạc
Thu nhiếp vạn tướng thiền.

 

Chờ một tinh sương

Tinh sương chờ một tinh sương
Tiều phu đun lửa khói sương tràn bờ
Thấy gì con mắt bâng quơ
Đâu hay bổn địa còn chờ người qua
Ngàn năm nhớ một quê nhà
Bốn phương sóng bủa khi ta quay về

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.