O Canada! Quốc ca Canada – Lời Việt

Posted: 01/07/2017 in Âm Nhạc, Bắc Phong, Calixa Lavallée, Đoàn Chính


Kỷ niệm 150 năm lập quốc Canada

Nhạc: Calixa Lavallée; Lời Việt: Bắc Phong; Tiếng hát: Đoàn Chính Nhạc đệm: Dàn nhạc giao hưởng Toronto

ban_ky_am

YouTube Video

Nguồn: Đoàn Chính gửi âm bản mp3; Bắc Phong gửi bản nhạc và đường nối YouTube,

Đã đóng bình luận.