Ngày nắng nhà xưa

Posted: 07/07/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi cậu Hai Trí

Escondido tháng Bảy nóng
quạt máy vòng quay lâu ngày chậm
hoa cỏ nắng ăn lan vết bỏng
sân gạch trần thân phơi nóng hầm

chỗ quen cha con vẫn thường ngồi
giờ trơ một ghế bụi phủ dày
ngó quanh hụt hẫng hai năm nhói
cậu Hai đi đâu xa quá vậy

cây cảnh chờ lâu trở dáng xàu
con dốc đợi hoài nẻ vết nhăn
mấy chậu phong lan buồn trở xấu
lại nhớ hơi người xưa đó chăng

hai năm về lại nhìn vết cũ
không thấy gì trơn tuột hết rồi
một mình vói tay buồn phủi bụi
chiếc ghế mùa xưa có người ngồi….

Escondido, 03/07/2017
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.