Mưa nguyệt cầm

Posted: 12/07/2017 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Nguyễn Kim Mai, Thơ, Trần Quốc Dũng

Trần Quốc Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Trần Quốc Dũng; Tiếng hát: Nguyễn Kim Mai
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.