Tuyệt đỉnh kung-fu

Posted: 27/07/2017 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình
sau án thêm Trần Thị Nga

hèn đến thế là cùng
ác đến thế là cùng
dân chủ dân chủ đù ỏa dân chủ
chúng chơi đòn bẩn kinh niên
(côn- đồ- hành- hung- dư- luận- tán- thưởng)
chúng nện tới tấp đàn bà con dại
bẻ tay quặt chưn
tra tấn trẻ nít bằng tấn tuồng bỏ đói
nhân đạo ở đâu 
đến một nhành hoa cũng phải xấu hổ
sinh nhằm đất đai loạn bạo
nếu như xoay ngược lịch sử
chúng cũng sẽ không từ nan kết án
Hai Bà Trưng âm mưu lật đổ
Bà Triệu hô hào diễn biến hòa bình
đù ỏa hiến pháp
chiến tranh
hòa bình
tổ mẹ
điêu linh điêu linh
đất nước xứ sở điêu linh
đến thế là cùng!!!!!!!!!!!

Võ Định Hình
26/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.