Người thợ sơn mài | Bàn tay năm ngón kiêu sa | Bài ca con cá

Posted: 07/08/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ


Dương Nghiễm Mậu
Đinh Trường Chinh

Người thợ sơn mài

Tưởng nhớ nhà văn Dương Nghiễm Mậu

không là thợ sơn mài
không đắp hình sông núi
tôi vun xới đất đai
tháng ngày qua lầm lũi

mùa xuân và tiếng sáo
đám ruộng có người cày
mộ cha chôn ở đấy
lúa vẫn mọc ngày mai

04.08.2017

 

Bàn tay năm ngón kiêu sa

đầu tôm đầu thú đầu người
lấy làm rất tiếc ai khui ra hè!
bây giờ đổ bể tè le
bàn tay năm ngón sao che mặt trời

04.08.2017

 

Bài ca con cá

lũ nào cũng lịch sử
(tội nghiệp lịch sử)
rừng chỉ còn trong mơ
miền núi nhiều biệt phủ
dân nghèo mất con thơ

cầu treo khó làm lắm
sân golf nhất trí cao
đang khắc phục hậu quả
cả nước mở hầu bao

06.08.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.