Biển Đông gọi về

Posted: 23/11/2017 in Âm Nhạc, Thi Quân, Thu Hoài Nguyễn

Thi Quân


Cọc Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Thu Hoài Nguyễn
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.