Một chút mây | Ngựa trời

Posted: 20/12/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Một chút mây

Một chút bùn một chút mây
Pha với gió sương thành quách cũ
Này chiến binh này men rượu
Cứ chuốc cho say chén dã tràng.

Rũ bụi đường xa chiều gió lộng
Ven bờ ly khách nhớ gì đây
Cứ đợi trăng lên từ muôn dặm
Đất trời cũng đợi tiếng mưa bay.

Nhìn nhau lau sậy cùng ngơ ngác
Ngã tướng chia đều những xác ve
Nhơn tình nhơn ngãi như mây bạc
Người vẫy người đi chẳng nghĩ bàn.

Róc rách ngàn thu kinh hay kệ
Một bàn hương án một bát nhang
Mài mực vẽ ngang đường chân đế
Áo thụng trông nhau cũng bẽ bàng.

 

Ngựa trời

Ngựa trời sãi vó mưa mau
Phía sau lá rụng nhớ nhau mơ màng
Đường trăng bùn lấp khuôn vàng
Bắt tay hạt lệ xanh tràn bể dâu
Cầm bằng chết dưới mưa ngâu
Nghe tầm tả rót một màu tro than.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.