Nằm nghe tháng chạp | trong veo

Posted: 26/01/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Nằm nghe tháng chạp

Vẽ một đường mây hề, nghi ngút
Ngọn gió hè thu gọi gió xuân
Bàn tay nhuộm lấy màu sương cát
Chạm cả đời sau giữa thác ghềnh.

Hớp ngụm nước sông chờ gió lớn
Thả chiếc bè đi chẳng nghĩ suy
Tấc lòng sẽ bạc, đời sẽ trống
Thì cứ bay đi những cánh diều.

Ta có muôn năm chờ phía trước
Một bờ đất dạt, một bờ rong
Nương dâu ai thắp vầng trăng ngược
Một chén mù sương, một cõi lòng.

Tháng chạp nằm nghe mưa cố xứ
Một nhánh mai thôi đủ ngậm ngùi
Vo ve loài muỗi đêm như mực
Tháng chạp nằm nghe con nước trôi.

 

Trong veo

Trong veo từng hạt vi trần
Tứ phương trống rỗng một lần ghé qua
Cũng đồi núi, cũng đường hoa
Sắc thanh ào ạt mây pha bốn mùa
Cõi người sinh trụ già nua
Với đầy đủ cả cay chua mặn nồng.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.