Vòng quanh tháng chạp

Posted: 12/02/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Tháng chạp như còn bên kia núi
Làn hương xưa lẩn khuất quê nhà
Khi em về xin nhớ ngang qua
Căn nhà nhỏ có giàn bông giấy.

Có tuổi tôi một thời gió dậy
Búng máu xương mơ cuộc lên đường
Bàn tay vẫy tứ phương đời lau sậy
Vuốt mặt reo tàng ẩn cuộc bi thương.

Con đường giữa rót nguyên màu tháng chạp
Buông hai tay say khướt cả đêm dài
Con sông chảy cứ rong về phương khác
Những đời trai cứ là bụi hoang khai.

Mời lũ én bay vòng quanh tháng chạp
Mồi lửa xưa soi lại góc trời
Cho ta thấy trần gian màu thanh bạch
Của nhang đèn mẹ thắp tối ba mươi.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.