Còn lừng hương trăng

Posted: 01/03/2018 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Ai cõng mùa xuân qua đây
Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim
Để nghe tình tự trăm miền
Màu hoa cỏ
Vẫn bình yên muôn nhà.

Nghe chim hót vọng rừng xa
Thức bình minh
Lãng đãng tòa khói sương
Thì sương,
Thì khói … vô thường !
Ta-người
Trót cuộc viễn phương vào đời.

Thì mây trôi
Thì nước trôi
Đời như mây nước,
Ta-người gặp nhau.
Qua mùa viễn mộng xưa sau
Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.

Hắt hiu con gió trên ngàn
Đời hiu hắt mộng
Cung đàn bể dâu
Thế rồi !
Dù nữa… mai sau
Thế rồi,
Ta lại còn nhau tấc lòng !

Ngàn phương
Mây tụ phương hồng
Bến xuân
Thuyền lại xuôi dòng bến xuân
Khuya nay trăng sáng bên rừng
Cuộc đi
Cuộc hẹn
Còn lừng hương trăng.

Mặc Phương Tử
Tallahasse, Florida, 20.6.2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.