Ngày tàn | Chuyện đầu làng

Posted: 13/04/2018 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc


The mad poet
Hokusai

Ngày tàn

một hôm
dồn chữ vô lề
bánh lăn không đặng
bộn bề
kêu
rêu
người còn dạng háng lêu bêu
chân cà thọt chống
cà khêu
chân dài
em-còn-nựng-nịu-giêng-hai
cái loa
rống bể cái đài
oang oang
về mô
trụ trự hoang đàng
nhiễu điều xương máu
còn loang đến giờ

tháng tư/2018

 

Chuyện đầu làng

những tưởng đầu đường thương xó chợ
ai dè xó chợ chẳng thương nhau (?)

(Bùi Giáng)

đầu cua

bạn bảo: cậu viết như húp mắm
rột rẹt
xoàm xạp
mình bảo: thơ đấy. cậu biết quái gì tai với nheo

con chi chi

búng tưng tưng vài cái
chẳng ăn nhằm gì
sao mày cứ
nhũn nhún nhùn

diếm

ông thần nước mặn cắp nách một rỗ muối
hầy la cái lầy ti buôn lớ ?!
mậu ngộ

lắp

cái đách gì cũng sợ
đừng. đừng sợ
đừng
s . . . ợ sợsợ

liếm

còn mẻ gì đâu
thè lưỡi liếm không một hồi
bố khỉ. đồ ma-mút

hiệp cuối

làm bậy một miếng
rồi hẵn
dzìa

thằng mõ

cốc cốc cốc
gõ gõ gõ
cốc

cốc

cỏ
gốc
cô lô cốc lốc . . . . .

chịu không thấu

lính lệ thò tay gãi . . .
quan tháo: im ngay thằng kia
mày âm mưu hử ?????

31/7/2015

Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.