Người câu cá bên hồ Dixon

Posted: 13/04/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi Langbiang Minh Trí

Dixon Lake lần về lại bâng khuâng
ngó quanh quất chẳng thấy người câu cá
ngồi thầm lặng ngoái… ngày xưa…xa quá…
người đi rồi không kịp về đông vui

ai gỡ rối cước câu vướng mắc ngậm ngùi
ai tiếp mồi câu nối đông vui ngày đó
giờ riêng dáng bên hồ chan nỗi nhớ
người không dịp về rồi đó phải không

thôi thì cứ ngày vui bên hồ Dixon
câu nỗi nhớ chi cho lòng vướng bận
giọt buồn rơi xuống chiều đời khánh tận
lau muốn run tay vẫn còn ngấn chưa khô

thôi bỏ đi ngày về lại hồ Dixon
chút riêng tư giấu riêng người câu cá
tận đó tới giờ cũng lòng đau khôn ngạ
quày lại làm chi cho ngày vui nấc nghẹn

bất chợt câu Thơ không chờ mà đến
một chiều nay ngồi nơi chốn xưa ngồi
mặt nước lặng thầm sủi tăm bong bóng nổi
cá tụ tới rồi người câu cá giờ đâu

chỉ có lao xao dưới hàng lau sậy
còn tịnh không sắc tức thị không
người đến người đi tự thân ta vọng động
phải vậy không…người câu cá…ngày nào…

Trần Huy Sao
chiều bên hồ Dixon
Escondido, 08/04/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.