Bạo tàn | Chim sáo rồi sẽ bay

Posted: 25/06/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô​ ​Đình Chương | Yên Nhiên

Bạo tàn

Sao đem con sáo nhốt trong lồng
Đói khát lâu ngày trụi hết lông
Búa đập mồm thôi kêu được nữa
Liềm cưa cánh mãi vỗ như không
Lắc lư nhúc nhích đâu còn sức
Ú ớ van cầu rõ uổng công
Máu rỉ vết thương mừng chút nước
Chao ôi nhìn cảnh thật đau lòng

Ngô​ ​Đình Chương

 

Chim sáo rồi sẽ bay

Gót nện dùi phang thật não lòng
Dân oan bầm dập cảnh cùm gông
Tự do trù dập vùi chôn lấp
Dã thú hung hăng nhảy sổ lồng
Uất nghẹn luân lưu dòng huyết quản
Oan khiên chan chứa cõi thinh không
Giang sơn gấm vóc ai gầy dựng?
Hãy gắng tài bồi kẻo luống công

Yên Nhiên

Nguồn: Bài do Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.